Manifest

Scale is (deels) terug. Dit is waarom.


Een nieuwe tijd vraagt iets anders, dat geldt ook voor ons.

Twee jaar geleden zette ik de werkzaamheden van Scale op pauze. Omdat een passie-project dat ik zijdelings had opgezet, Nori Health, steeds serieuzer werd en uiteindelijk een investering kreeg om de markt voor digitale zorg te bestormen. Daarmee gaat het goed; de app wordt internationaal ingezet in samenwerking met patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen om zij die het hard nodig hebben kosteloos toegang te geven tot hulp voor een betere kwaliteit van leven; de patiënten.

Maar de wereld is in de afgelopen twee jaar drastisch veranderd. Meer dan ooit zijn er bedrijven nodig die de wereld een stukje beter, gezonder en schoner maken. En dat betekent dat deze nieuwe tijd ook voor Scale iets anders vraagt dan simpelweg ‘op pauze’. We kunnen de kennis en ervaring die we hebben niet op pauze laten staan, maar moeten deze juist inzetten om die bedrijven te helpen groeien. Omdat de wereld hen nu juist zo hard nodig heeft.

Daarom zijn we deels terug. We zullen ons inzetten voor een selectief aantal bedrijven. Om hen zo efficiënt mogelijk te helpen om voorbij groeihobbels te komen, de best mogelijke investeringen te doen om de grootst mogelijke impact te maken – om zo de wereld in hele kleine stapjes steeds iets beter te maken.

– Roeland Pater, oprichter van Scale.